Wanneer heb ik een BE-rijbewijs nodig?

U hebt niet altijd een BE-rijbewijs nodig om een aanhanger of caravan te besturen. Uw rijbewijs B is voldoende zolang de aanhangwagen inclusief laadvermogen niet meer dan 750 kg weegt.

In bepaalde gevallen is het toegestaan om een aanhangwagen van meer dan 750 kg te trekken met alleen een geldig rijbewijs B. Dan is het volgende van toepassing:

de maximaal toegestane massa van de totale combinatie mag niet meer bedragen dan 3500 kg.

Een BE rijbewijs is vereist in alle andere gevallen.