Kan ik mijn rijbewijs krijgen als ik gewoon in Nederland woon?

Op het moment van aanmelding moet u in Nederland wonen en geregistreerd zijn bij een gemeente in Nederland. Bovendien moet u het afgelopen jaar 185 dagen in Nederland hebben gewoond, gerekend vanaf de datum van aanmelding. Het is ook voldoende als u minimaal zes maanden bent ingeschreven aan een in Nederland gevestigde universiteit, een school voor middelbaar, voortgezet of hoger beroepsonderwijs of een andere school voor voortgezet, voortgezet of hoger onderwijs.